Współpraca sponsorzy

Uczniowski Klub Sportowy Kotwica zwraca się z uprzejmą prośbą o rzeczowe lub finansowe wsparcie działalności statutowej Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu żeglarskiego i sportowego, odzieży sportowej, organizację zawodów sportowych/regat dla dzieci i młodzieży, dofinansowań do obozów. W zamian oferujemy Państwu reklamę zewnętrzną na plakatach, ulotkach, koszulkach, softshell’ach, kamizelkach ratowniczych, żaglach, kadłubach, stronie internetowej Klubu oraz na fanpage .

Klub zarejestrowany został w dniu 28.05.2012r. – pod numerem 6/2012, uzyskując wpis do księgi ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez prezydenta Miasta Gdyni. Prowadzi zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży cztery razy w tygodniu po trzy godziny w sezonie letnim, natomiast dwa razy w tygodniu po trzy godziny w sezonie zimowym, przez wykwalifikowanych trenerów. Członkowie szkółki uczestniczyli już w wielu zawodach żeglarskich z sukcesami (Mistrzostwa Polski Młodzików w kl. Open Bic, Regaty Błękitna Gwiazda, Mistrzostwa Europy w kl. Open Bic, Regaty Wójta Gminy Kościerzyna, Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Volvo Sailding Days) .

Cel Klubu

Celem Klubu jest propagowanie i rozwój sportu wśród społeczności Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie dla szkół, ośrodków resocjalizacyjnych i leczenia uzależnień. Promowanie idei czynnego uczestnictwa, kulturalnego dopingu oraz szerzenie dobrego imienia klubów sportowych, członków Stowarzyszenia oraz ich sympatyków. Propagowanie dziedzictwa sportowo-kulturowego regionu Pomorza w kraju i za granicą oraz wspieranie drużyn sportowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: czynny udział w regatach na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz możliwość organizacji ferii zimowych i obozów letnich (Garczyn, gm. Kościerzyna oraz Nadole, gm. Gniewino). Dodatkowo priorytetem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania Klubu, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Działalność sportowa Klubu wymaga jednak ponoszenia znacznych kosztów z których ogromem, bez pomocy sponsorów nie będziemy mogli sobie poradzić. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc Ludzi Dobrej Woli, do których się o taką pomoc zwracamy. Pragniemy osiągać jak najlepsze wyniki sportowe, godnie reprezentować Klub w zawodach sportowych, aby rozsławić nasz Klub i Gminę. Nasi wychowankowie osiągają mistrzostwo sportowe i na zawsze w sercu pozostanie mu pamięć, gdzie zaczynali swoją karierę żeglarską.

Nie obejdzie się to jednak bez koniecznej i niezbędnej dla nas pomocy finansowej. Dlatego prosimy o wsparcie pieniężne, które można dokonać wpłacając środki pieniężne na rachunek bankowy Klubu prowadzony przez ING Bank numer: 35 1050 1764 1000 0090 3012 6446

Szczegóły współpracy podawane będą pod numerem telefonu:
Dariusz Hajduk, mobile 511-721-133 oraz Dominika Rostkowska, mobile 691-994-449

 

Za okazane wsparcie już dziś składam serdeczne podziękowania.

Ze żeglarskimi pozdrowieniem!
Zarząd Klubu